Hướng dẫn tìm các mẫu thiết kế sẵn của AUTOINBOX trên Canva

Bước 1: Đăng nhập Tài khoản Autoinbox 

Lưu ý: Chrome mở tài khoản phải là Chrome đã cài extension Autoinbox ( nếu bạn chưa biết cách cài hoặc chưa cài có thể xem hướng dẫn chi tiết tại https://autoinbox.com.vn/trangchu/hdsd-cai-extension/ hoặc liên hệ nhóm Support ZALO để được hỗ trợ ) 

Bước 2: Chọn Canva Pro

Bước 3: Chọn Dự án

Bước 4: 

Team Autoinbox đã chia các mẫu thiết kế đẹp theo thư mục. Anh/ chị chỉ cần click vào thư mục được phân chia sẵn để chọn mẫu ưng ý 

Ví dụ chọn dự án  SALE 30-4 màn hình sẽ hiện ra như hình bên dưới 

Click đúp chuột vào mẫu mình ưng ý, chọn Tạo bản sao 

Phần mềm sẽ hiện ra bản sao của mẫu và mình có thể chỉnh sửa trên bản sao sau đó lưu lại ảnh để gửi đến khách hàng