HDSD – Phụ lục 2 – Tạo lối tắt truy cập Chrome Portable ngoài màn hình

Bước 1: Trong Folder Autionbox chọn GoogleChromePortable-Autoinbox

Bước 2: Chọn GoogleChromePortable-Autoinbox

Bước 3:

Sau khi xong màn hình sẽ hiện Chrome của Autoinbox như ảnh. Bạn nhấn chọn và đăng nhập tài khoản