HDSD – Đổi mật khẩu

Để đảm bảo tính an toàn và riêng tư cho tài khoản của bạn, bạn nên đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

Bước 1:

Bước 2: