HDSD – Phụ lục 1 – Tạo 1 Folder để cất file Chrome Potable và extension

Bước 1: Kích chuột phải chọn New / chọn Folder

Bước 2: Đổi tên thành Autoinbox

Bước 3: Bôi đen 4 tệp vừa tải xuống và giải nén sau đó nhấn chuột phải chọn Cut

Sau khi xong màn hình sẽ hiện ra Folder như ảnh. Bạn có thể chuyển Folder này sang ổ C hoặc ổ D để lưu trữ