HDSD – Lọc theo từ khóa câu chuyện

Bước 1: Chọn page bạn muốn lọc

Bước 2:

– Nhập data cần lọc vào ô Nhập vào data để lọc ( chi tiết xem tại mục HDSD – Lọc data)

– Chọn kiểu lọc Từ khóa

Bước 3:

Nhập từ khóa cần lọc

– Chọn Lọc

Bước 4: Chờ phần mềm lọc xong

Phần mềm lọc xong sẽ hiện ra thông báo này nhắn chọn OK và chọn xuất tệp data bạn cần dùng

Liên kết liên quan:

# Xem tiếp?