HDSD – Lọc data theo tệp SĐT có sẵn

Facebook chỉ cho lọc tối đa trên 1 nick 8000 data 1 ngày. Nếu bạn có nhu cầu lọc nhiều hơn thì hãy sử dụng nhiều nick Facebook để lọc luân phiên!

Bước 1: Bạn cần lọc theo SĐT để lấy danh sách data đã có SĐT ( cách làm chi tiết xem tại HDSD – Lọc theo SĐT)

Bước 2: Chọn Lấy DS theo tệp SĐT có sẵn

Bước 3:

– Chọn các điều kiện lọc ở phần giới tính, kiểu lọc

Bước 4:

– Nhập Danh sách SĐT cần lọc vào ô Nhập vào SĐT để lọc:

– Chọn Lọc

Bước 5: Lọc thành công phần mền sẽ hiện ra nhưng data có SĐT trong danh sách bạn cần lọc ở ô Có dữ liệu lọc.

Muốn lưu Data về bạn chọn Xuất ở ô Có dữ liệu lọc.