HDSD – Lọc data

Facebook chỉ cho lọc tối đa trên 1 nick 8000 data 1 ngày. Nếu bạn có nhu cầu lọc nhiều hơn thì hãy sử dụng nhiều nick Facebook để lọc luân phiên!

I. Nhập data vào để lọc

Cách 1: sau khi quét hoặc lấy danh sách ng nhắn xong, nếu có nhu cầu lọc SĐT hoặc từ khóa thì ấn LỌC

Màn hình hiện như này là hệ thống đã đẩy thành công data xuống

Cách 2: Bôi đen (hoặc ấn phím Ctrl+A) và nhấn copy (Ctrl+C) data trong file này ( Đối với data quét được >8000 lưu vào Excel rồi chia data cho nick khác để lọc)

Nhấn Paste vào đây

Cách 3: Nếu bạn đã lưu sẵn file data đã quét được trong máy bạn chỉ cần thao tác nhập bằng cách
1 – Chọn page
2 – Coppy và dán data vào ô Nhập vào data để lọc

II, Lọc data

  • Nếu muốn bỏ qua những người đã nhận tin nhắn của page mà không trả lời bạn tích vào đây.
  • Nếu bạn muốn lọc hết page có thể bỏ qua bước này.

Sau đó nhập số tin khách đã nhận mà không trả lời vào đây

Bước 1: Có 3 dạng lọc, bạn muốn lọc theo điều kiện nào thì tích chọn 1 trong 3 lựa chọn

Bước 2:

  • Nếu bạn muốn lọc theo SĐT quốc tế tích vào đây, nếu ko thì chọn SĐT
  • Nếu bạn muốn chọn theo giới tính thì nhấn chọn giới tính bạn muốn lọc

Bước 3: Chọn kiểu lọc mà bạn mong muốn

Bước 4: Chọn LỌC

Bước 5: Lọc thành công phần mền sẽ hiện ra 2 khung

– Khung 1: Có dữ liệu lọc ( tương ứng với các data có sđt)

– Khung 2: Không có dữ liệu lọc tương đương với các data không để lại SĐT

Bước 6: Khi lọc xong màn hình sẽ hiện ra thông báo này nhấn OK

Bước 7: Tùy vào nhu cầu mà xuất dữ liệu để lưu trữ và gửi. Ví dụ ở lần lọc này bạn đang lọc theo SĐT

– Nếu bạn muốn xuất data đã để lại SĐT chọn Xuất tại ô có dữ liệu lọc

– Nếu bạn muốn xuất data chưa để lại SĐT chọn Xuất ô không có dữ liệu lọc

Khi xuất thành công bạn sẽ thấy tệp hiện dưới này. Bạn nhấn vào tệp để mở ra file data