HDSD – Quét data

Mở thêm 1 tag và đăng nhập FB có quyền BTV page bạn muốn gửi tin. Sau đó quay lại tag này và nhấn SỬ DỤNG PAGE INBOX NGAY

Màn hình sẽ hiện ra giao diện như hình. Nếu không thấy giao diện này, bạn cần xem lại đã cài đặt extension chưa, nếu cài rồi có thể tắt đi bật lại hoặc F5 lại extension (Hướng dẫn chi tiết xem lại ở phần HDSD – Cài extension)

Đây là token được tạo tự động. Nếu bạn không thấy token? hãy click XIN QUYỀN sau đó quay lại đây bấm F5 (nếu thấy hiển thị danh sách page là thành công)

Bắt đằu quét data

Bước 1: Nhấn lựa chọn page

Bước 2: Bạn có thể nhập tên page để click chọn hoặc cuộn xuống chọn page

Bước 3: Chọn page bạn muốn quét data

Bước 4: Chọn thời gian bạn muốn lấy data. (thời gian bạn sẽ điền từ gần về xa).

Ở lần quét đầu tiên bạn nên chọn quét từ ngày ở thời điểm hiện tại VỀ ngày 01/01/2000 để lấy được data toàn bộ page

Bước 5: Chọn Quét danh sách khách hàng

Khi quét thành công màn hình sẽ hiện như ảnh.

Bước 6: Khi quét xong màn hình sẽ hiện ra thông báo này nhấn OK

Bước 7: Ấn XUẤT để lưu data vể máy

Khi xuất thành công bạn sẽ thấy tệp hiện dưới này. Bạn nhấn vào tệp để mở ra file data

File data khi mở ra sẽ hiển thị như hình

KHI ĐANG QUÉT BẠN MUỐN ĐƯNG HOẶC TẠM DỪNG

– Nếu bạn muốn tạm dừng quét nhấn Tạm dừng

– Nếu bạn muốn dừng quét nhấn DỪNG

Sau khi nhấn tạm dừng muốn tiếp tục quét bạn chọn Tiếp tục

Nút Lấy danh sách đã lưu và quét tiếp tục sẽ được sử dụng ở 1 trong các trường hợp sau:

TH1: Bạn đang quét data mà lỡ tay nhấn đóng trình duyệt hoặc mất mạng hay có lỗi. Khi bạn chọn nút này phần mềm sẽ lấy phần đã quét được từ trước và lưu quét tiếp về thời gian bạn cài đặt ( trình tự quét vẫn là từ gần về xa)
TH2: Bạn đã quét hết data toàn page và muốn lấy danh sách đó để gửi tin nhắn. (Lưu ý: phần mềm sẽ lấy data tình từ lần cuối cùng bạn quét. Ví dụ: lần quét cuối cùng là quét từ ngày 01/08/2022 về ngày 01/01/2022 thì phần mềm sẽ lưu data trong khoảng đó, nếu bạn muốn lấy data từ thời điểm hiện tại về thời điểm 01/01/2022 thì bạn phải chọn quét lại từ đầu để phần mềm lưu lại )

Liên kết liên quan: