HDSD – Lọc data theo SĐT

Facebook chỉ cho lọc tối đa trên 1 nick 8000 data 1 ngày. Nếu bạn có nhu cầu lọc nhiều hơn thì hãy sử dụng nhiều nick Facebook để lọc luân phiên!

Cách nhập data vào để lọc có thể xem chi tiết ở phần Lọc Data

  • Nếu muốn bỏ qua những người đã nhận tin nhắn của page mà không trả lời bạn tích vào đây.
  • Nếu bạn muốn lọc hết page có thể bỏ qua bước này.

Sau đó nhập số tin khách đã nhận mà không trả lời vào đây

Bước 1: Có 3 dạng lọc, bạn muốn lọc theo điều kiện nào thì tích chọn 1 trong 3 lựa chọn

Bước 2:

  • Nếu bạn muốn lọc theo SĐT quốc tế tích vào đây, nếu ko thì chọn SĐT
  • Nếu bạn muốn chọn theo giới tính thì nhấn chọn giới tính bạn muốn lọc

Bước 3: Chọn kiểu lọc mà bạn mong muốn

Bước 4: Chọn LỌC

Bước 5: Lọc thành công phần mền sẽ hiện ra 2 khung

– Khung 1: Có dữ liệu lọc ( tương ứng với các data có sđt)

– Khung 2: Không có dữ liệu lọc tương đương với các data không để lại SĐT

Bước 6: Khi lọc xong màn hình sẽ hiện ra thông báo này nhấn OK

Bước 7: Tùy vào nhu cầu mà xuất dữ liệu để lưu trữ và gửi. Ví dụ ở lần lọc này bạn đang lọc theo SĐT

– Nếu bạn muốn xuất data đã để lại SĐT chọn Xuất tại ô có dữ liệu lọc

– Nếu bạn muốn xuất data chưa để lại SĐT chọn Xuất ô không có dữ liệu lọc

Khi xuất thành công bạn sẽ thấy tệp hiện dưới này. Bạn nhấn vào tệp để mở ra file data