Lấy lại mật khẩu

Nếu tài khoản chưa cập nhập email thì liên hệ qua nhóm Support Autoinbox trên zalo để cập nhập email vào tài khoản . Và tiến hành lấy lại mật khẩu qua email . Hottline hỗ trợ 052.252.9999

Liên hệ hỗ trợ zalo/sms/call: 0931923333

Liên hệ hỗ trợ Fanpage: Autoinbox.vn